за Христос

И когато той беше при Вениаминовата порта, там се намираше началникът на стражата, чието име беше Ирия, син на Селемия, Ананиевия син; той хвана пророк Йеремия и каза: Ти бягаш при халдейците.

Слушай Еремия 37:13
Еремия 37:13

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:13:

И когато той беше при Вениаминовата порта, там беше началникът на стражата, на име Ирия, син на Селемия, сина на Анания. И той хвана пророк Еремия и каза: Ти бягаш при халдейците!
/Верен 2002/
И когато той беше при Вениаминовата порта, там се намираше началникът на стражата, чието име беше Ирия, син на Селемия, Ананиевия син; той хвана пророк Йеремия и каза: Ти бягаш при халдейците.
/Библейско общество 2000/
И когато той бе при Вениаминовата порта, там се намираше началникът на стражата, чието име бе Ирия, син на Селемия Ананиевия син; и той хвана пророк Еремия и рече: Ти бягаш при халдейците.
/Протестантски 1940/
Но когато той беше във Вениаминови порти, тамошният началник на стражата, на име Иреия, син на Селемия, Ананиев син, задържа пророка Иеремия и рече: "ти искаш да бягаш при халдейци ли?"
/Православен/
И когато той бе при Вениаминовата порта, там беше началникът на стражата, на когото името бе Ирия, син на Селемия Ананиевия син; и хвана пророка Иеремия и рече: Ти бягаш при Халдейците.
/Цариградски/
And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans.
/KJV/