за Христос

тогава Йеремия излезе от Йерусалим, за да отиде във Вениаминовата земя и да вземе там дела си заедно с другите хора.

Слушай Еремия 37:12
Еремия 37:12

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:12: