за Христос

Еремия 36:1-8;45   

1 Високомерието на юдейския цар Йоаким. Изгаряне на книгата на Йеремия
В четвъртата година на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово към Йеремия от Господа и каза:
2 Вземи си един свитък книга и напиши в него всички думи, които ти говорих против Израел, против Юда и против всички народи - от деня, когато почнах да ти говоря, от дните на Йосия, дори до днес.
3 Дано Юдовият дом чуе цялото зло, което Аз мисля да им направя, така че да се върнат всеки от лошия си път и Аз да простя беззаконието и греха им.
4 Тогава Йеремия повика Варух, Нириевия син; и Варух записа от устата на Йеремия в един свитък книга всички думи, които Господ му беше говорил.
5 А Йеремия заповяда на Варух: Аз съм затворен; не мога да вляза в Господния дом;
6 затова влез ти и от свитъка, който записа от устата ми, прочети Господните думи в ушите на народа, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги и в ушите на всички от Юдея, които идват от градовете си.
7 Дано принесат молба пред Господа и се върнат всеки от лошия си път; защото големи са гневът и яростта, които Господ е произнесъл против този народ.
8 Варух, Нириевият син, стори всичко, което му заповяда пророк Йеремия, като прочете от книгата Господните думи в Господния дом.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52