за Христос

Еремия 35:2-11   

2 Иди в жилището на Рихавовците и им говори, и ги доведи в една от стаите на Господния дом, и ги напой с вино.
3 Тогава взех Яазания, син на Йеремия, Хавасиниевия син, и братята му, всичките му синове и целия дом на Рихавовците,
4 и ги доведох в Господния дом, в стаята на синовете на Анана, син на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците, над стаята на стражаря на вратата Маасия, Селумовия син.
5 След като сложих пред синовете на дома на Рихавовците паници, пълни с вино, и чаши, им казах: Пийте вино.
6 А те отвърнаха: Не искаме да пием вино, защото Йонадав, син на праотеца ни Рихав, ни заповяда: Да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, довека;
7 нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лозя да садите или да притежавате; а в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където сте пришълци.
8 И ние сме слушали гласа на Йонадав, син на праотеца ни Рихав, за всичко, което ни заръча, да не пием вино през всичките си дни - ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни,
9 нито да строим къщи, в които да живеем; и не сме притежавали лозе или нива, или семе,
10 а сме живели в шатри и сме слушали и правили всичко, което ни заповяда нашият праотец Йонадав.
11 Но когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тази земя, казахме: Елате! Да влезем в Йерусалим поради страха от халдейската войска и поради страха от сирийската войска; затова живеем понастоящем в Йерусалим.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52