за Христос

когато още войската на вавилонския цар се биеше против Йерусалим и против всичките останали Юдейски градове - против Лахис и Азика; защото от укрепените Юдейски градове само те бяха останали.

Слушай Еремия 34:7
Еремия 34:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 34:7:

когато войската на вавилонския цар се биеше срещу Ерусалим и срещу всичките останали юдови градове, срещу Лахис и срещу Азика - защото те бяха останали укрепени градове от юдовите градове.
/Верен 2002/
когато още войската на вавилонския цар се биеше против Йерусалим и против всичките останали Юдейски градове - против Лахис и Азика; защото от укрепените Юдейски градове само те бяха останали.
/Библейско общество 2000/
когато още войската на вавилонския цар се биеше против Ерусалим и против всичките останали Юдови градове, - против Лахис и Азика; защото от Юдовите градове само те от укрепените градове бяха останали.
/Протестантски 1940/
Между това войската на вавилонския цар воюваше против Иерусалим и против всички иудейски градове, които още оставаха, против Лахис и Азека; защото от иудейските градове само тия оставаха като градове укрепени.
/Православен/
А воинството на Вавилонския цар ратуваше против Ерусалим, и против всичките останали Юдини градове, против Лахис, и Азика; защото от Юдините градове те бяха останали, градове утвърдени.
/Цариградски/
When the king of Babylon's army fought against Jerusalem, and against all the cities of Judah that were left, against Lachish, and against Azekah: for these defenced cities remained of the cities of Judah.
/KJV/