за Христос

Еремия 33:3,6,7,8,9,11,14-18,21   

3 Извикай към Мен и ще ти отговоря,
и ще ти покажа велики и тайни неща,
които не знаеш.
6 Ето, ще донеса в него здраве и изцеление и ще ги изцеля,
и ще им открия изобилие на мир и вярност.
7 Ще върна Юдовите пленници
и Израелевите пленници
и ще ги съградя, както преди;
8 ще ги очистя от цялото беззаконие,
с което съгрешиха пред Мен
и с което престъпиха закона Ми,
9 и този град ще Ми бъде град, чието име да се споменава с радост,
с хвала и слава пред всички народи по света,
които ще чуят цялото добро, което им правя Аз,
и ще се убоят и ще се разтреперят за цялото добро
и за целия мир, който ще му доставя.
11 глас на радост и глас на веселие,
глас на младоженец и глас на невяста,
глас на онези, които казват:
Хвалете Господа на Силите,
защото Господ е благ,
защото Неговата милост е довека,
и глас на онези, които принасят благодарствени приноси в дома Господен,
защото ще върна пленниците, взети от тази земя,
както са били преди това, казва Господ.
14 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще изпълня онова добро слово, което говорих
за Израелевия дом и за Юдовия дом.
15 В онези дни и в онова време
ще направя да израсте на Давид праведен Отрасъл;
и той ще извърши правосъдие и правда на земята.
16 В онези дни Юда ще бъде спасен
и Йерусалим ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича:
Господ е наша правда.
17 Защото така казва Господ:
Никога няма да липсва от Давид човек,
който да стои на престола на Израелевия дом;
18 нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек,
който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси,
и да жертва непрестанно.
21 тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давид,
така че да няма син да царува на престола му,
и заветът Ми със служителите Ми - левитските свещеници.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52