за Христос

Така казва Господ:
Глас се чува в Рама,
ридание и горчив плач;
Рахил оплаква децата си
и не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.

Слушай Еремия 31:15
Еремия 31:15

Препратки:

Други преводи на Еремия 31:15:

Така казва ГОСПОД: Глас се чува в Рама, ридание и горчив плач. Рахил оплаква децата си, не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.
/Верен 2002/
Така казва Господ:
Глас се чува в Рама,
ридание и горчив плач;
Рахил оплаква децата си
и не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ:
Глас се чува в Рама,
Ридание и горчиво плакане;
Рахил оплаква чадата си,
И не иска да се утеши за чадата си, защото ги няма.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: глас се чува в Рама, писък и горко ридание: Рахил плаче за децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма.
/Православен/
Така говори Господ:
Глас се чу в Рама,
Ридание и горко плакане:
Рахил оплакваше чадата си,
И не рачеше да се утеши за чадата си, защото ги няма.
/Цариградски/
Thus saith the LORD; A voice was heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping; Rahel weeping for her children refused to be comforted for her children, because they were not.
/KJV/