за Христос

Еремия 31:1,3,4,5,8,9,10,12-14,20,23,24,27,28,31,33,34   

1 Пророческа утеха за Израел - възвръщане от плен и възстановяване
В същото време, казва Господ,
ще бъда Бог на всички Израелеви родове
и те ще Ми бъдат народ.
3 Господ ми се яви отдавна и каза:
Наистина те възлюбих с вечна любов;
затова продължих да показвам милост към тебе.
4 Пак ще те съградя
и ще бъдеш съградена, девице Израелева;
пак ще се украсиш с тъпанчетата си
и ще излизаш в хората на онези, които се веселят.
5 Пак ще насадиш лозя на самарийските планини;
онези, които ги насадят, те ще ядат плода им.
8 Ето, Аз ще ги доведа от северната земя
и ще ги събера от краищата на света,
и заедно с тях слепият и куцият,
бременната заедно с раждащата
ще се върнат тук с голямо множество.
9 С плач ще дойдат
и като се молят, ще ги доведа;
ще ги доведа до водни реки през прав път,
в който няма да се спънат;
защото съм Отец на Израел
и Ефрем е Моят първороден.
10 Слушайте, народи, словото Господне
и известете в далечните острови, като кажете:
Който разпръсна Израел, Той ще го събере
и ще го опази, както овчарят стадата си.
12 И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион,
и ще се стекат към благата Господни -
към житото, виното и дървеното масло
и към рожбите на овцете и на говедата;
душата им ще бъде като напоявана градина
и те няма да изнемощеят вече.
13 Тогава ще се зарадва девицата в хорото
и юношите и старите заедно;
защото Аз ще превърна жалеенето им в радост
и ще ги утеша, и ще ги развеселя след скръбта им.
14 Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто;
и народът Ми ще се насити с Моите блага, казва Господ.
20 Ефрем драг син ли Ми е?
Мило дете ли е?
Защото колкото пъти говоря против него,
все още го помня;
затова сърцето Ми се смущава за него
и Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ.
23 Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Отново ще употребяват този говор в Юдовата земя
и в градовете й, когато ги върна от плен -
Господ да те благослови, жилище на правда, свят хълм!
24 И там ще обитава Юда заедно с всичките му градове,
земеделците и чергарите със стада.
27 Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще насея Израелевия дом и Юдовия дом
с човешко и с животинско семе;
28 и както бдях над тях, за да изкоренявам,
да събарям, да съсипвам,
да погубвам и да наскърбявам,
така ще бъда над тях,
за да градя и да насаждам, казва Господ.
31 Новият завет
Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом
нов завет;
33 Но ето завета,
който ще сключа с Израелевия дом
след онези дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им
и ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ;
34 и няма вече да учат
всеки ближния си и всеки брат си
и да казват: Познайте Господа;
защото те всички ще Ме познават -
от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
защото ще простя беззаконието им
и греха им няма да помня вече.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52