за Христос

Еремия 30:3,8-11,16-22   

3 Защото идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен народа Си Израел и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят.
8 В онзи ден, казва Господ на Силите,
ще строша хомота му от врата ти,
ще разкъсам оковите ти
и чужденци няма вече да го поробват;
9 а ще слугуват на Господа, своя Бог,
и на царя си Давид,
когото ще им въздигна.
10 Затова не бой се, служителю Мой, Якове, казва Господ,
нито се страхувай, Израелю;
защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
и потомството ти - от земята, където са пленени;
и Яков, като се върне, ще се успокои и ще си почине,
и няма да има кой да го плаши.
11 Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя;
понеже при все че ще довърша всичките народи,
където съм те разпръснал,
теб, обаче, не искам да довърша;
а ще те накажа с мярка,
тъй като не мога да те изкарам съвсем невинен.
16 Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени;
и всичките ти противници, всички до един, ще отидат в плен;
още - и онези, които ограбват, ще бъдат ограбени,
и всички, които те обират, ще ги предам на обир.
17 Защото ще ти възстановя здравето
и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.
Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа,
18 така казва Господ:
Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри
и ще се смиля над жилищата му;
всеки град ще бъде съграден на своята грамада развалини
и палатът ще се възстанови, както е бил преди.
19 И от тях ще се издига благодарение
и глас на онези, които се веселят;
и Аз ще ги умножа и няма да се намалят,
ще ги прославя и няма да се унижат.
20 Синовете им ще бъдат както преди
и тяхното събрание ще се утвърди пред Мен;
и ще накажа всички, които ги угнетяват.
21 Първенецът им ще бъде от тях
и управителят им ще произлезе измежду тях;
Аз ще го направя да се приближава
и той ще се приближава към Мене;
защото кой е този, които е утвърдил сърцето си
да се приближи към Мене? - казва Господ.
22 И вие ще Ми бъдете народ,
а Аз ще ви бъда Бог.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52