за Христос

Те ще бъдат занесени във Вавилон и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.

Слушай Еремия 27:22
Еремия 27:22

Препратки:

Други преводи на Еремия 27:22:

Във Вавилон ще бъдат занесени и там ще бъдат до деня, когато ще ги посетя, заявява ГОСПОД. Тогава ще ги изведа и ще ги върна на това място.
/Верен 2002/
Те ще бъдат занесени във Вавилон и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
/Библейско общество 2000/
Те ще бъдат занесени във Вавилон, и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
/Протестантски 1940/
те ще бъдат отнесени във Вавилон и ще останат там, докато ги посетя, казва Господ, и ги изведа и ги върна на това място.
/Православен/
Те ще се пренесат у Вавилон, и ще бъдат там до деня в който ще ги посетя, говори Господ: тогаз ще ги донеса и ще ги поставя на това място.
/Цариградски/
They shall be carried to Babylon, and there shall they be until the day that I visit them, saith the LORD; then will I bring them up, and restore them to this place.
/KJV/