за Христос

Еремия 27   

1 Хомот на врата на Йеремия - символ на Вавилонския плен
В началото на царуването на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от Господа към Йеремия и каза:
2 Така ми казва Господ: Направи си ремъци и дървени части на хомот и ги сложи на врата си;
3 и ги прати на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на онези посланици, които са дошли в Йерусалим при Юдейския цар Седекия;
4 и им дай заръка за господарите им, като кажеш: Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Така да кажете на господарите си -
5 Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и я давам на когото благоволя.
6 Сега дадох всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; също и полските зверове дадох на него, за да му слугуват.
7 И всички народи ще слугуват на него, на сина му и на внука му, докато дойде времето и на неговата земя; и тогава много народи и велики царе ще поробят и него.
8 А онзи народ или царство, което не би приело да слугува на този вавилонски цар Навуходоносор и което не би приело да сложи врата си под хомота на вавилонския цар - Аз ще накажа онзи народ, казва Господ, с меч, глад и мор, докато го довърша чрез неговата ръка.
9 А вие не слушайте пророците си, нито магьосниците си, нито прорицателите си, нито гадателите си, които ви говорят: Няма да слугувате на вавилонския цар;
10 защото те ви пророкуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви и Аз да ви изгоня, за да загинете.
11 А онзи народ, който подложи врата си под хомота на вавилонския цар и му слугува, него ще оставя да пребивава в земята си, казва Господ, и ще я обработва, и ще я населява.
12 Говорих и на Юдейския цар Седекия същите думи, като казах: Наведете вратовете си под хомота на вавилонския цар и слугувайте на него и народа му, и ще живеете.
13 Защо да умрете, ти и народът ти, от меч, глад и мор, според както Господ говори за народа, който не би слугувал на вавилонския цар?
14 Затова не слушайте думите на пророците, които ви говорят: Няма да слугувате на вавилонския цар; защото те ви пророкуват лъжа.
15 Понеже Аз не съм ги пратил, казва Господ, а те пророкуват лъжливо в Моето име, за да ви изгоня и да погинете, вие и пророците, които ви пророкуват.
16 Говорих и на свещениците и на целия този народ: Така казва Господ: Не слушайте думите на пророците си, които ви пророкуват, като казват: Ето, съдовете на Господния дом ще бъдат донесени наскоро от Вавилон; защото те ви пророкуват лъжа.
17 Не ги слушайте; слугувайте на вавилонския цар и живейте; защо да запустее този град?
18 Но ако те са пророци и ако Господнето слово е с тях, нека се помолят сега на Господа на Силите съдовете, които са останали в Господния дом и в Йерусалим, да не отидат във Вавилон.
19 Защото така казва Господ на Силите за стълбовете, за медното море, за подножията и за другите съдове, които са останали в този град,
20 които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато отведе в плен от Йерусалим във Вавилон Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и всички Юдейски и йерусалимски благородни -
21 да! - така казва Господ на Силите, Израелевият Бог, за съдовете, които останаха в Господния дом и в двореца на Юдейския цар, и в Йерусалим:
22 Те ще бъдат занесени във Вавилон и ще останат там до деня, когато ще ги посетя, казва Господ; тогава ще ги донеса и ще ги върна на това място.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52