за Христос

Еремия 26   

1 Йеремия предаден на смърт. Борба с лъжепророците
В началото на царуването на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, дойде това слово от Господа, което каза:
2 Така казва Господ: Застани в двора на Господния дом и изговори на всички Юдейски градове, които идват да се покланят в Господния дом, всички думи, които ти заповядвам да им говориш; не задържай нито една дума.
3 Може би ще послушат и всеки ще се отвърне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела.
4 И да им кажеш: Така казва Господ: Ако не Ме послушате да ходите според закона Ми, който поставих пред вас,
5 да слушате думите на слугите Ми, пророците, които пращам при вас, като ставам рано и ги пращам (но вие не послушахте),
6 тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град предмет, с който всичките народи на света ще кълнат.
7 А свещениците, пророците и целият народ чуха Йеремия, като говореше тези думи в Господния дом.
8 След като Йеремия свърши да говори всичко, което Господ му беше заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците, пророците и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще бъдеш умъртвен.
9 Ти защо пророкува в Господнето име, като каза: Този дом ще стане като Сило и този град ще запустее, за да няма жител? И целият народ се събра около Йеремия в Господния дом.
10 А Юдейските първенци, като чуха това, излязоха от царския дворец в Господния дом и седнаха във входа на новата порта на Господния дом.
11 Тогава свещениците и пророците говориха на първенците и на целия народ: Този човек заслужава да бъде умъртвен, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си.
12 Тогава Йеремия говори на всички първенци и на целия народ: Господ ме изпрати да пророкувам против този дом и против този град всички думи, които чухте.
13 Затова сега оправете постъпките и делата си и послушайте гласа на Господа, вашия Бог; и Господ ще се разкае за злото, което е изговорил против вас.
14 А за мен, ето, аз съм в ръката ви; направете ми каквото ви се вижда за добро и угодно.
15 Но добре да знаете, че ако ме умъртвите, то ще докарате невинна кръв върху себе си, върху този град и върху жителите му; защото наистина Господ ме прати при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.
16 Тогава първенците и целият народ казаха на свещениците и пророците: Този човек не заслужава да бъде умъртвен; защото ни говори в името на Господа, нашия Бог.
17 Тогава някои от местните старейшини станаха и говориха на всичките събрани хора:
18 Михей моресетецът пророкуваше в дните на Юдейския цар Езекия, като говори на целия Юдейски народ: Така казва Господ на Силите: Сион ще бъде изоран като нива, Йерусалим ще стане на грамади от развалини, а хълмът на дома - като високи места на гора.
19 Умъртвиха ли го Юдейския цар Езекия и целия Юда? Не се ли убоя той от Господа и не Го ли умилостиви, та Господ се разкая за злото, което беше изрекъл против тях? И така, ние бихме причинили голямо зло на своите души.
20 А имаше и друг човек, Урия, Семайевият син, от Кириат-иарим, който пророкуваше в Господнето име; и пророкуваше против този град и против тази страна със същите думи, както и Йеремия.
21 И когато цар Йоаким, всичките му силни мъже и всички първенци чуха думите му, царят търсеше случай да го умъртви; а Урия, като чу, уплаши се, побегна и отиде в Египет.
22 А цар Йоаким прати мъже в Египет - Елнатан, Аховоровия син, и някои мъже с него;
23 те изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким, който го порази с меч и хвърли трупа му в гробищата на простолюдието.
24 Но ръката на Ахикам, Сафановия син, беше с Йеремия, за да не го предадат в ръцете на народа, за да го убият.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52