за Христос

всички разноплеменни народи, всички царе на земята Уз и всички царе на Филистимската земя, с Аскалон, Газа, Акарон и останалите от Азот;

Слушай Еремия 25:20
Еремия 25:20

Препратки:

Други преводи на Еремия 25:20:

и всичките разноплеменни народи и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон и остатъка на Азот;
/Верен 2002/
всички разноплеменни народи, всички царе на земята Уз и всички царе на Филистимската земя, с Аскалон, Газа, Акарон и останалите от Азот;
/Библейско общество 2000/
всичките разноплеменни люде, всичките царе на земята Уз, и всичките царе на Филистимската земя, с Аскалон, Газа, Акарон и останалите от Азот;
/Протестантски 1940/
целия смесен народ, и всички царе на земя Уц, и всички царе на Филистимската - земя, Аскалон и Газа, Екрон и остатъците на Азот,
/Православен/
и всичките смесени люде, и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на Филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон, и остатъка на Азот,
/Цариградски/
And all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land of the Philistines, and Ashkelon, and Azzah, and Ekron, and the remnant of Ashdod,
/KJV/