за Христос

и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, да бъдат укорявани и да станат за поговорка, упрек и проклятие във всички места, където ще ги изгоня.

Слушай Еремия 24:9
Еремия 24:9

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:9:

И ще ги предам да бъдат преследвани за зло по всичките царства на земята, за присмех и за поговорка, и за подигравка, и за проклятие по всичките места, където ще ги изгоня.
/Верен 2002/
и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, да бъдат укорявани и да станат за поговорка, упрек и проклятие във всички места, където ще ги изгоня.
/Библейско общество 2000/
и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всичките царства на света, да бъдат укорявани, и да станат за поговорка, за упрек и за проклетия във всичките места, гдето ще ги изгоня.
/Протестантски 1940/
и ще ги предам за озлобение и за тежко страдание във всички земни царства, за поругание, за приказ, за присмех и за проклятие по всички места, където ще ги прогоня.
/Православен/
и ще ги предам в тласкане по всичките царства на земята за зло, в укор и в притча, в поругание и в проклетия, във всичките места дето ще ги изгоня.
/Цариградски/
And I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth for their hurt, to be a reproach and a proverb, a taunt and a curse, in all places whither I shall drive them.
/KJV/