за Христос

И както лошите смокини, които поради лошавината им не се ядат, непременно така казва Господ: По същия начин ще предам Юдейския цар Седекия, първенците му и останалите от Йерусалим, които са оцелели в тази земя, и онези, които живеят в Египетската земя;

Слушай Еремия 24:8
Еремия 24:8

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:8:

И както лошите смокини, които поради негодността си не могат да се ядат, да, така казва ГОСПОД: Така ще направя юдовия цар Седекия и първенците му, и остатъка от Ерусалим, останалите в тази земя, които живеят в египетската земя.
/Верен 2002/
И както лошите смокини, които поради лошавината им не се ядат, непременно така казва Господ: По същия начин ще предам Юдейския цар Седекия, първенците му и останалите от Йерусалим, които са оцелели в тази земя, и онези, които живеят в Египетската земя;
/Библейско общество 2000/
И както лошите смокини, които поради лошевината им не се ядат, непременно така казва Господ: По същия начин ще предам Юдовия цар Седекия, първенците му, и останалите от Ерусалим, които са оцелели в тая земя, и ония, които живеят в Египетската земя;
/Протестантски 1940/
А за лошите смокини, които и не могат да се ядат поради лошавината им, тъй казва Господ: такива Аз ще направя иудейския цар Седекия и князете му и другите иерусалимци, които остават в тая земя и които живеят в Египетската земя;
/Православен/
И както лошите смокви които поради лошотията си не се ядат, така известно, говори Господ, така ще предам Седекия Юдиния цар, и князовете му, и остатъка на Ерусалим който е останал в таз земя, и които живеят в Египетската земя;
/Цариградски/
And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil; surely thus saith the LORD, So will I give Zedekiah the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt:
/KJV/