за Христос

Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги насадя и няма да ги изкореня.

Слушай Еремия 24:6
Еремия 24:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:6:

И ще насоча очите Си върху тях за добро и ще ги върна в тази земя; и ще ги съградя и няма да ги съборя; и ще ги насадя и няма да ги изкореня.
/Верен 2002/
Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги насадя и няма да ги изкореня.
/Библейско общество 2000/
Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тая земя; ще ги съградя, и няма да ги съборя; ще ги насадя, и няма да ги изкореня.
/Протестантски 1940/
и ще обърна към тях Моите очи за тяхно добро и ще ги върна в тая земя, и ще ги уредя, а не съсипя, и ще ги посадя, а не изкореня;
/Православен/
Защото ще утвърдя очите си върху тях за добро, и ще ги доведа пак в тази земя, и ще ги съзида, и няма да ги разоря, и ще ги насадя, и няма да ги изкореня.
/Цариградски/
For I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land: and I will build them, and not pull them down; and I will plant them, and not pluck them up.
/KJV/