за Христос

Тогава Господнето слово дойде към мен и каза:

Слушай Еремия 24:4
Еремия 24:4

Други преводи на Еремия 24:4: