за Христос

Тогава Господ ми каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отговорих: Смокини; добрите смокини - много добри, а лошите - много лоши, така че поради лошавината им не са за ядене.

Слушай Еремия 24:3
Еремия 24:3

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:3:

И ГОСПОД ми каза: Какво виждаш, Еремия? И казах: Смокини - добрите смокини са много добри, а лошите са много лоши, така че поради негодността си не могат да се ядат.
/Верен 2002/
Тогава Господ ми каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отговорих: Смокини - добрите смокини, много добри, а лошите, много лоши, така че поради лошавината им не са за ядене.
/Библейско общество 2000/
Тогава ми рече Господ: Що виждаш, Еремие? И рекох: Смокини - добрите смокини, много добри, а лошите много лоши, тъй щото поради лошевината им не са за ядене.
/Протестантски 1940/
И попита ме Господ: що виждаш, Иеремие? - Аз отговорих: смокини; добрите смокини са твърде добри, а лошите - твърде лоши, тъй че не могат да се ядат, защото са твърде лоши.
/Православен/
И рече ми Господ: Що виждаш, Иеремие? И рекох: Смокви: добрите смокви са много добри, а лошите много лоши, щото поради лошотията им не са за ядене.
/Цариградски/
Then said the LORD unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs; the good figs, very good; and the evil, very evil, that cannot be eaten, they are so evil.
/KJV/