за Христос

В едната кошница имаше много добри смокини, като рано узрелите смокини; а в другата кошница имаше много лоши смокини, които поради лошавината им не бяха за ядене.

Слушай Еремия 24:2
Еремия 24:2

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:2:

В едната кошница бяха много добри смокини, като ранните смокини; а в другата кошница бяха много лоши смокини, които поради негодността си не можеха да се ядат.
/Верен 2002/
В едната кошница имаше много добри смокини, като рано узрелите смокини; а в другата кошница имаше много лоши смокини, които поради лошавината им не бяха за ядене.
/Библейско общество 2000/
В едната кошница имаше много добри смокини, като рано узрелите смокини; а в другата кошница имаше много лоши смокини, които поради лошевината им не бяха за ядене.
/Протестантски 1940/
едната кошница беше със смокини твърде добри, каквито биват ранните смокини, а другата кошница - със смокини, твърде лоши, които поради лошавината им не можеха да се ядат.
/Православен/
едната кошница с много добри смокви, както ранните смокви; а другата кошница със смокви много лоши, които поради лошотията си не бяха за ядене.
/Цариградски/
One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe: and the other basket had very naughty figs, which could not be eaten, they were so bad.
/KJV/