за Христос

И ще пратя между тях меч, глад и мор, докато изчезнат от земята, която дадох на тях и на бащите им.

Слушай Еремия 24:10
Еремия 24:10

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:10: