за Христос

Две кошници смокини пред храма
Господ ми показа: две кошници смокини пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор беше пленил от Йерусалим Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдейските първенци, с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон.

Слушай Еремия 24:1
Еремия 24:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 24:1:

ГОСПОД ми показа, и ето, две кошници смокини, сложени пред ГОСПОДНИЯ храм, след като вавилонският цар Навуходоносор беше пленил от Ерусалим юдовия цар Йехония, сина на Йоаким, и юдовите първенци, и занаятчиите, и ковачите и ги беше отвел във Вавилон.
/Верен 2002/
Господ ми показа: две кошници смокини пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор беше пленил от Йерусалим Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдейските първенци, с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон.
/Библейско общество 2000/
Господ ми показа; и ето две кошници смокини пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор бе пленил от Ерусалим Юдовия цар Иехония, Иоакимовия син, и Юдовите първенци, с художниците и ковачите, и беше ги завел във Вавилон.
/Протестантски 1940/
Господ ми показа: и ето, две кошници със смокини, турени пред храма Господен, - след като вавилонският цар Навуходоносор изведе из Иерусалим пленени иудейския цар Иехония, Иоакимов син, и иудейските князе с дърводелците и ковачите и ги отведе във Вавилон:
/Православен/
Господ ми показа, и ето две кошници смокви турени пред храма Господен, след като плени Навуходоносор, Вавилонский цар, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и Юдините князове, и дърводелците, и ковачите от Ерусалим, и ги заведе у Вавилон:
/Цариградски/
The LORD shewed me, and, behold, two baskets of figs were set before the temple of the LORD, after that Nebuchadrezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah, and the princes of Judah, with the carpenters and smiths, from Jerusalem, and had brought them to Babylon.
/KJV/