за Христос

Еремия 24   

1 Две кошници смокини пред храма
Господ ми показа: две кошници смокини пред Господния храм, след като вавилонският цар Навуходоносор беше пленил от Йерусалим Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и Юдейските първенци, с художниците и ковачите, и ги беше завел във Вавилон.
2 В едната кошница имаше много добри смокини, като рано узрелите смокини; а в другата кошница имаше много лоши смокини, които поради лошавината им не бяха за ядене.
3 Тогава Господ ми каза: Какво виждаш, Йеремия? Аз отговорих: Смокини; добрите смокини - много добри, а лошите - много лоши, така че поради лошавината им не са за ядене.
4 Тогава Господнето слово дойде към мен и каза:
5 Така казва Господ, Израелевият Бог: Както към тези добри смокини, така ще погледна за добро към пленените от Юдея, които изпратих от това място в Халдейската земя.
6 Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тази земя; ще ги съградя и няма да ги съборя; ще ги насадя и няма да ги изкореня.
7 Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.
8 И както лошите смокини, които поради лошавината им не се ядат, непременно така казва Господ: По същия начин ще предам Юдейския цар Седекия, първенците му и останалите от Йерусалим, които са оцелели в тази земя, и онези, които живеят в Египетската земя;
9 и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всички царства на света, да бъдат укорявани и да станат за поговорка, упрек и проклятие във всички места, където ще ги изгоня.
10 И ще пратя между тях меч, глад и мор, докато изчезнат от земята, която дадох на тях и на бащите им.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52