за Христос

Послание на Йеремия към пророците
За пророците.
Сърцето ми дълбоко се съкрушава,
всичките ми кости треперят,
като пиян съм
и като човек, обладан от вино,
поради Господа
и поради святите Негови думи.

Слушай Еремия 23:9
Еремия 23:9

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:9:

За пророците: Сърцето ми е съкрушено вътре в мен, треперят всичките ми кости; като пиян съм и като човек, обладан от вино, поради ГОСПОДА и поради светите Му думи.
/Верен 2002/
За пророците.
Сърцето ми дълбоко се съкрушава,
всичките ми кости треперят,
като пиян съм
и като човек, обладан от вино,
поради Господа
и поради святите Негови думи.
/Библейско общество 2000/
За пророците.
Сърцето ми дълбоко се съкрушава
Всичките ми кости треперят,
Като пиян съм,
И като човек обладан от вино,
Поради Господа,
И поради светите Негови думи.
/Протестантски 1940/
За пророците. Сърцето ми се къса в мене, всичките ми кости се тресат; аз съм като пиян, като човек, комуто е надвило виното, заради Господа и заради Неговите свети думи,
/Православен/
Заради пророците сърдцето ми се съкрушава вътре в мене,
Всичките ми кости треперят:
Като пиян человек съм,
И като человек обладан от вино,
Поради Господа
И поради светите негови думи.
/Цариградски/
Mine heart within me is broken because of the prophets; all my bones shake; I am like a drunken man, and like a man whom wine hath overcome, because of the LORD, and because of the words of his holiness.
/KJV/