за Христос

а: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе и Който доведе потомството на Израелевия дом
от северната земя и от всичките страни, където ги беше изгонил!
И ще се заселят в своята земя.

Слушай Еремия 23:8
Еремия 23:8

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:8:

а: Жив е ГОСПОД, който изведе и доведе потомството на израилевия дом от северната земя и от всичките земи, където ги бях изгонил! И ще се заселят в своята земя.
/Верен 2002/
а: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе и Който доведе потомството на Израелския дом
от северната земя и от всичките страни, където ги беше изгонил!
И ще се заселят в своята земя.
/Библейско общество 2000/
Но: Заклеваме се в живота на Господа,
Който възведе и който доведе потомството на Израилевия дом
От северната земя, и от всичките страни, гдето ги бях изгонил!
И ще се заселят в своята земя.
/Протестантски 1940/
а: "жив Господ, Който изведе и Който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил", и ще живеят в земята си.
/Православен/
Но: Жив е Господ
Който възведе и който доведе семето на Израилевия дом
От северната земя, и от всичките страни дето ги бях изгнал!
И ще се населят в своята земя.
/Цариградски/
But, The LORD liveth, which brought up and which led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all countries whither I had driven them; and they shall dwell in their own land.
/KJV/