за Христос

Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма да кажат вече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе израелтяните от Египетската земя!,

Слушай Еремия 23:7
Еремия 23:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:7:

Затова, ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато няма вече да се казва: Жив е ГОСПОД, който изведе израилевите синове от египетската земя! -
/Верен 2002/
Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма да кажат вече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който изведе израелците от Египетската земя!,
/Библейско общество 2000/
Затова, ето, идат дни, казва Господ,
Когато не ще рекат вече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който възведе израилтяните из Египетската земя!
/Протестантски 1940/
Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: "жив Господ, Който изведе Израилевите синове из Египетската земя",
/Православен/
За то, ето, идат дни, говори Господ,
И не ще рекат вече: Жив е Господ
Който възведе Израилевите синове из Египетската земя!
/Цариградски/
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that they shall no more say, The LORD liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt;
/KJV/