за Христос

В неговите дни Юда ще бъде спасен
и Израел ще обитава в безопасност;
и ето името, с което ще се нарича -
Господ е наша правда.

Слушай Еремия 23:6
Еремия 23:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:6: