за Христос

Ето, идват дни, казва Господ,
когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл,
който като цар ще царува, ще благоденства
и ще върши правосъдие и правда по земята.

Слушай Еремия 23:5
Еремия 23:5

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:5:

Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще издигна на Давид праведна издънка; и Той ще царува като цар и ще постъпва разумно, и ще върши правосъдие и правда в земята.
/Верен 2002/
Ето, идват дни, казва Господ,
когато ще въздигна на Давид праведен отрасъл,
който като цар ще царува, ще благоденства
и ще върши правосъдие и правда по земята.
/Библейско общество 2000/
Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл,
Който като цар ще царува, ще благоденствува,
И ще върши правосъдие и правда по земята.
/Протестантски 1940/
Ето, настъпват дни, казва Господ, - и ще въздигна на Давида праведна Младочка, и ще се възцари Цар, Който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята.
/Православен/
Ето, идат дни, говори Господ,
И ще въздигна Давиду отрасъл праведен;
И цар ще царува, и благоденствува,
И върши съдба и правда по земята.
/Цариградски/
Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth.
/KJV/