за Христос

Така да кажете - всеки на ближния си
и всеки на брат си:
Какво е отговорил Господ?
Или: Какво е казал Господ?

Слушай Еремия 23:35
Еремия 23:35

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:35: