за Христос

Товарът на Господа
И когато този народ
или някой пророк или свещеник те попитат:
Какво е наложеното върху теб от Господа слово?,
тогава да им кажеш какво е наложеното -
че Господ казва: Аз ще ви отхвърля.

Слушай Еремия 23:33
Еремия 23:33

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:33:

И когато този народ или някой пророк, или свещеник те попитат и кажат: Какво е наложеното върху теб от ГОСПОДА слово? #букв.: Какъв е товарът от ГОСПОДА?, и така до края на главата.# - тогава им кажи: Какво е наложеното? Че Аз ще ви отхвърля, заявява ГОСПОД.
/Верен 2002/
И когато този народ
или някой пророк или свещеник те попитат:
Какво е наложеното върху теб от Господа слово?,
тогава да им кажеш какво е наложеното -
че Господ казва: Аз ще ви отхвърля.
/Библейско общество 2000/
И когато тия люде,
Или някой пророк или свещеник, те попитат като рекат:
Какво е наложеното върху тебе от Господа слово?
Тогава да им кажеш що е наложеното, -
Че Господ дума: Аз ще ви отхвърля.
/Протестантски 1940/
Ако те попита тоя народ, или пророк, или свещеник: "какво е бремето от Господа", ти им кажи: "какво бреме? Аз ще ви напусна, казва Господ".
/Православен/
И ако тези люде,
Или пророк, или свещеник те попитат и рекат:
Кой е товарът Господен?
Тогаз ще им речеш: Какъв товар?
Че аз ще ви оставя, говори Господ.
/Цариградски/
And when this people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying, What is the burden of the LORD? thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the LORD.
/KJV/