за Христос

Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ,
и като ги разказват, с лъжите и надменността си
правят народа Ми да се заблуждава,
когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
и така, те никак няма да са от полза за този народ, казва Господ.

Слушай Еремия 23:32
Еремия 23:32

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:32:

Ето, Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, заявява ГОСПОД, и ги разказват, и заблуждават народа Ми с лъжите си и с надменността си. А Аз не съм ги изпратил и не съм им заповядал, и те никак няма да са от полза на този народ, заявява ГОСПОД.
/Верен 2002/
Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ,
и като ги разказват, с лъжите и надменността си
правят народа Ми да се заблуждава,
когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
и така, те никак няма да са от полза за този народ, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ,
И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си
Правят людете Ми да се заблуждават,
Тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
Прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ.
/Протестантски 1940/
Ето, Аз съм против пророците на лъжливи сънища, казва Господ, които ги разказват и чрез свои измами и лъстене заблуждават Моя народ, когато Аз не съм ги пращал, нито съм им заповядвал, и те не принасят никаква полза на тоя народ, казва Господ.
/Православен/
Ето, аз съм против онези които пророчествуват лъжливи сънища, говори Господ,
И приказват ги, и с лъжите си и с надменността си
Правят людете ми да се заблуждават,
Тогаз когато аз не съм ги проводил нито им съм заповядал;
За то никак няма да ползуват тези люде, говори Господ.
/Цариградски/
Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the LORD, and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not, nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the LORD.
/KJV/