за Христос

Затова Аз съм против пророците, казва Господ,
които крадат думите Ми - всеки от ближния си.

Слушай Еремия 23:30
Еремия 23:30

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:30: