за Христос

И ще събера останалите Си овце
от всичките страни, където ги изгоних,
и ще ги върна пак в кошарите им,
където ще се наплодят и умножат.

Слушай Еремия 23:3
Еремия 23:3

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:3:

И Аз ще събера остатъка от овцете Си от всичките страни, където ги прогоних, и ще ги върна в кошарите им, и ще се плодят и множат.
/Верен 2002/
И ще събера останалите Си овце
от всичките страни, където ги изгоних,
и ще ги върна пак в кошарите им,
където ще се наплодят и умножат.
/Библейско общество 2000/
И ще събера останалите Си овце
От всичките страни, гдето ги изпъдих,
И ще ги върна пак в кошарите им,
Гдето ще се наплодят и умножат.
/Протестантски 1940/
И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им, - и ще се плодят и размножават.
/Православен/
И аз ще събера остатъка на овците си
От всичките страни дето ги изпъдих,
И ще ги върна пак в кошарите им;
И ще се наплодят и умножат.
/Цариградски/
And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds; and they shall be fruitful and increase.
/KJV/