за Христос

Които мислят да направят народа Ми да забравят Моето име
чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си,
както бащите им забравиха името Ми заради Ваал.

Слушай Еремия 23:27
Еремия 23:27

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:27:

които мислят да направят народа Ми да забрави Моето Име чрез сънищата си, които си разказват един на друг, както бащите им забравиха Името Ми заради Ваал.
/Верен 2002/
Които мислят да направят народа Ми да забравят Моето име
чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си,
както бащите им забравиха името Ми заради Ваал.
/Библейско общество 2000/
Които мислят да направят людете Ми да забравят Моето име
Чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си,
Както забравиха бащите им името Ми заради Ваала.
/Протестантски 1940/
Мислят ли те чрез своите сънища, които разказват един другиму, да доведат Моя народ дотам, че да забрави името Ми, както бащите им забравиха името Ми заради Ваала?
/Православен/
Които мислят чрез сънищата си
Които приказват всеки на ближния си
Да направят людете ми да забравят моето име,
Както забравиха отците им името ми заради Ваала.
/Цариградски/
Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal.
/KJV/