за Христос

Докога ще бъде това в сърцето на пророците,
които пророкуват лъжа -
на онези, които пророкуват измамата на своето сърце?

Слушай Еремия 23:26
Еремия 23:26

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:26: