за Христос

Чух какво говорят пророците,
които в Мое име пророкуват лъжа,
като казват: Видях сън, видях сън!

Слушай Еремия 23:25
Еремия 23:25

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:25: