за Христос

Но ако бяха стоели в съвета Ми,
тогава те щяха да правят народа Ми да чуе думите Ми
и щяха да ги връщат от лошия им път
и от лошите им дела.

Слушай Еремия 23:22
Еремия 23:22

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:22:

Но ако бяха стояли в съвета Ми, щяха да прогласяват думите Ми на народа Ми и да го връщат от злия му път и от злите му дела.
/Верен 2002/
Но ако бяха стоели в съвета Ми,
тогава те щяха да правят народа Ми да чуе думите Ми
и щяха да ги връщат от лошия им път
и от лошите им дела.
/Библейско общество 2000/
Но ако бяха стояли в съвета Ми,
Тогава те щяха да правят людете Ми да чуят думите Ми,
И щяха да ги връщат от лошия им път
И от злите им дела.
/Протестантски 1940/
Ако те биха стояли в Моя съвет, то щяха да обявят на Моя народ думите Ми и щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела.
/Православен/
Но ако бяха предстанали в съвета ми,
Тогаз те би направили людете ми да чуят словата ми,
И върнали би ги от лошия им път
И от злото на делата им.
/Цариградски/
But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings.
/KJV/