за Христос

Аз не съм изпратил тези пророци, а при все това те се завтекоха;
не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.

Слушай Еремия 23:21
Еремия 23:21

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:21: