за Христос

Гневът на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши и не изпълни
намеренията на сърцето Си;
в следващите дни ще разберете това напълно.

Слушай Еремия 23:20
Еремия 23:20

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:20:

Гневът на ГОСПОДА няма да се върне, докато не извърши и не изпълни намеренията на сърцето Му. В последните дни ще разберете това напълно.
/Верен 2002/
Гневът на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши и не изпълни
намеренията на сърцето Си;
в следващите дни ще разберете това напълно.
/Библейско общество 2000/
Гневът на Господа няма да се върне
Догдето Той не извърши и догдето не изпълни
Намеренията на сърцето Си;
В послешните дни ще разберете това напълно.
/Протестантски 1940/
Гневът на Господа не ще се отвърне, докле Той не извърши и докле не изпълни намеренията на сърцето Си; в последните дни ясно ще разберете това.
/Православен/
Яростта Господня няма да се върне
Доде не свърши, и доде не направи мислите на сърдцето си:
В последните дни ще разумеете това съвършено.
/Цариградски/
The anger of the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly.
/KJV/