за Христос

Затова така говори Господ, Израелевият Бог,
против пастирите, които пасат народа Ми:
Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте,
и не ги посетихте;
ето, Аз ще ви накажа
за лошите ви дела, казва Господ.

Слушай Еремия 23:2
Еремия 23:2

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:2:

Затова, така казва ГОСПОД, Израилевият Бог, за пастирите, които пасат народа Ми: Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте, и не ги посетихте! Ето, Аз ще ви посетя за злите ви дела, заявява ГОСПОД.
/Верен 2002/
Затова така говори Господ, Израелският Бог,
против пастирите, които пасат народа Ми:
Вие разпръснахте овцете Ми и ги разпъдихте,
и не ги посетихте;
ето, Аз ще ви накажа
за лошите ви дела, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Затова, така говори Господ Израилевият Бог
Против пастирите, които пасат людете Ми:
Вие разпръснахте овцете Ми, и ги разпъдихте,
И не ги посетихте;
Ето, Аз ще ви накажа
За злите ви дела, казва Господ.
/Протестантски 1940/
Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат моя народ: вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.
/Православен/
За то, така говори Господ Бог Израилев
Против пастирите които пасат людете ми:
Вие разпръснахте овците ми, и ги разпъдихте,
И не ги посетихте:
Ето, аз ще посетя вас
За злото на делата ви, говори Господ.
/Цариградски/
Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed my people; Ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them: behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the LORD.
/KJV/