за Христос

Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе,
дори ураган вихрушка;
ще избухне върху главата на нечестивите.

Слушай Еремия 23:19
Еремия 23:19

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:19: