за Христос

Защото кой от тях е стоял в съвета на Господа
и е видял и чул Неговото слово?
Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул?

Слушай Еремия 23:18
Еремия 23:18

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:18: