за Христос

Още и в йерусалимските пророци видях нещо ужасно:
прелюбодействат и ходят в лъжа,
и подкрепят ръцете на злодеите,
така че никой не се отвръща от злото си;
те всички станаха за Мене като Содом
и жителите му - като Гомор.

Слушай Еремия 23:14
Еремия 23:14

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:14:

И в пророците на Ерусалим видях нещо отвратително - прелюбодействат и ходят в лъжа, и подкрепят ръцете на злодеите, така че никой не се връща от злото си. Те всички станаха за Мен като Содом и жителите му - като Гомора.
/Верен 2002/
Още и в йерусалимските пророци видях нещо ужасно:
прелюбодействат и ходят в лъжа,
и подкрепят ръцете на злодеите,
така че никой не се отвръща от злото си;
те всички станаха за Мен като Содом
и жителите му - като Гомор.
/Библейско общество 2000/
Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо;
Прелюбодействуват и ходят в лъжа,
И подкрепват ръцете на злодейците
Тъй щото никой не се връща от злото си;
Те всички станаха за Мене като Содом,
И жителите му като Гомор.
/Протестантски 1940/
Но у пророците на Иерусалим виждам нещо ужасно: те прелюбодействуват и ходят в лъжа, подкрепят ръцете на злодейци, та никой да се не отвърне от нечестието си; те всички са пред Мене като Содом, и жителите му - като Гомора.
/Православен/
И в пророците на Ерусалим видях ужасни неща:
Прелюбодействуват, и ходят в лъжа,
И укрепяват ръцете на злодеите
Щото никой не се връща от злото си:
Всички тези са на мене като Содом,
И жителите му като Гомор.
/Цариградски/
I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from his wickedness; they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah.
/KJV/