за Христос

Затова пътят им ще бъде
като хлъзгави места в тъмнина,
по който, като бъдат тласкани, ще паднат;
защото ще докарам зло върху тях
в годината на наказанието им, казва Господ.

Слушай Еремия 23:12
Еремия 23:12

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:12:

Затова пътят им ще бъде за тях като хлъзгави места в тъмнина; ще бъдат блъснати и ще паднат на него, защото ще докарам зло върху тях, годината на наказанието им, заявява ГОСПОД.
/Верен 2002/
Затова пътят им ще бъде
като хлъзгави места в тъмнина,
по който, като бъдат тласкани, ще паднат;
защото ще докарам зло върху тях
в годината на наказанието им, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Затова пътят им ще им бъде
Като плъзгави места в тъмнина,
По който, като бъдат тласкани, ще паднат;
Защото ще докарам зло върху тях
В годината на наказанието им, казва Господ.
/Протестантски 1940/
Затова пътят им ще бъде като плъзгави места в тъмнина: ще ги бутнат, - и те ще паднат там; защото Аз ще напратя върху тях бедствие в годината, когато ги посетя, казва Господ.
/Православен/
За то пътят им ще им бъде
Като плъзгави места в тъмнина:
Ще бъдат тласкани, и ще паднат в него;
Защото ще докарам зло върх тях
В годината на посещението им, говори Господ.
/Цариградски/
Wherefore their way shall be unto them as slippery ways in the darkness: they shall be driven on, and fall therein: for I will bring evil upon them, even the year of their visitation, saith the LORD.
/KJV/