за Христос

Защото и пророкът, и свещеникът се оскверниха.
Дори в дома Си намерих нечестието им, казва Господ.

Слушай Еремия 23:11
Еремия 23:11

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:11: