за Христос

Защото земята е пълна с прелюбодейци;
защото поради проклятията земята плаче,
изсъхнаха пасбищата на степите;
и стремежът им стана лош,
а силата им - неправедна.

Слушай Еремия 23:10
Еремия 23:10

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:10:

Защото земята е пълна с прелюбодейци, защото земята жалее поради проклятието; пасбищата на степта изсъхнаха. И стремежът им стана лош и силата им е неправда.
/Верен 2002/
Защото земята е пълна с прелюбодейци;
защото поради проклятията земята плаче,
изсъхнаха пасбищата на степите;
и стремежът им стана лош,
а силата им - неправедна.
/Библейско общество 2000/
Защото земята е пълна с прелюбодейци;
Защото поради проклятията земята плаче,
Изсъхнаха пасбищата на степите;
И стремежът им стана лош,
И силата им неправедна.
/Протестантски 1940/
защото земята се напълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие; изсъхнаха пустинни пасбища, защото стремежът им е зло, и силата им - неправда;
/Православен/
Защото земята е пълна с прелюбодейци;
Защото земята плаче от клетви:
Изсъхнаха пасбищата на пустинята,
И течението им стана лошо,
И силата им неправедна.
/Цариградски/
For the land is full of adulterers; for because of swearing the land mourneth; the pleasant places of the wilderness are dried up, and their course is evil, and their force is not right.
/KJV/