за Христос

Надежда за бъдещето
Горко на пастирите,
които погубват и разпръсват овцете на паството Ми! - казва Господ.

Слушай Еремия 23:1
Еремия 23:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 23:1: