за Христос

Защото ако наистина вършите това,
тогава през портите на този дом ще влязат
царе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи коне,
те, слугите им и народът им.

Слушай Еремия 22:4
Еремия 22:4

Препратки:

Други преводи на Еремия 22:4:

Защото, ако наистина вършите това слово, тогава през портите на този дом ще влизат царе, седящи на престола на Давид, возени на колесници и яздещи на коне - той и слугите му, и народът му.
/Верен 2002/
Защото ако наистина вършите това,
тогава през портите на този дом ще влязат
царе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи коне,
те, слугите им и народът им.
/Библейско общество 2000/
Защото, ако наистина вършите това,
Тогава през портите на тоя дом ще влизат
Царе, седящи на Давидовия престол,
Возени на колесници и яздещи коне,
Те, слугите им и людете им.
/Протестантски 1940/
Защото, ако изпълнявате това слово, през портите на тоя дом ще влизат царе, които седят вместо Давида на престола му, които се возят на колесница и на коне, - те и слугите им и людете им.
/Православен/
Защото ако наистина правите по това слово,
Тогаз ще влезнат през вратата на този дом
Царе седеще на Давидовия престол,
Возими на колесници и коне,
Те и рабите им и людете им.
/Цариградски/
For if ye do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people.
/KJV/