за Христос

Еремия 21   

1 Пророчество за поражението на Йерусалим
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, когато цар Седекия прати при него Пасхор, Мелхиевия син, и свещеника Софония, син на Маасея, да му кажат:
2 Моля, допитай се до Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор започна война против нас; може би Господ да подейства за нас според всичките Си минали чудеса, за да се махне онзи от нас.
3 Тогава Йеремия им отговори: Ето какво ще кажете на Седекия:
4 Така казва Господ, Израелевият Бог: Ето, Аз ще обърна назад военните оръжия, които са в ръцете ви, с които се биете против вавилонския цар и халдейците, които ви обсаждат извън стените; и Аз ще ги събера сред този град.
5 И сам Аз ще воювам против вас с издигната ръка и силна мишца, с гняв, ярост и голямо негодувание.
6 Ще поразя жителите на този град - и човек, и животно; и ще измрат от голям мор.
7 След това, казва Господ, ще предам Юдейския цар Седекия, слугите му, народа му, оцелелите в този град от мор, меч и глад, в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, в ръката на неприятелите им и в ръката на онези, които искат живота им; и той ще ги порази с острието на меча; няма да ги пощади, нито да ги пожали, нито да се смили над тях.
8 И да кажеш на този народ: Така казва Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живота и пътя на смъртта.
9 Който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор; но който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще остане жив и животът му ще бъде като подарък за него.
10 Защото насочих лицето Си против този град за зло, а не за добро, казва Господ; той ще бъде предаден в ръката на вавилонския цар, който ще го изгори с огън.
11 А на дома на Юдейския цар кажи: Слушайте Господнето слово:
12 Доме Давидов, така казва Господ: Извършвайте правосъдие всяка сутрин и отървавайте обрания от ръката на насилника, да не би поради злите ви дела да излезе яростта Ми като огън и да пламне, без да има кой да го угаси.
13 Ето, казва Господ, Аз съм против тебе, която обитаваш в долината и в скалата сред полето, против вас, които казвате: Кой ще слезе против нас? Или кой ще влезе в жилищата ни?
14 И ще ви накажа според плода на делата ви, казва Господ; и ще запаля огън в гората на този град, за да погълне всичко около него.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52