за Христос

към когото идваше Господнето слово в дните на Юдейския цар Йосия, Амоновия син, в тринадесетата година от царуването му.

Слушай Еремия 1:2
Еремия 1:2

Препратки:

Други преводи на Еремия 1:2: