за Христос

ако онзи народ, за който съм говорил,
се отвърне от злото си,
Аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя.

Слушай Еремия 18:8
Еремия 18:8

Препратки:

Други преводи на Еремия 18:8: